Posty

Izabella Hollak-Zwolińska w zbiorach BWA.

Jan Geppert w zbiorach BWA.

Waldemar Grażewicz w zbiorach BWA.

Sztuka w czasie pandemii.

Współczesny komiks polski. Spotkanie z Przemysławem „Trustem” Truścińskim.

Spotkanie z Przemysławem Truścińskim.

Sztuka a rozrywka. Spotkanie z Michałem "Śledziem" Śledzińskim.

Spotkanie z Michałem Śledzińskim.

Paweł Trybalski w zbiorach BWA.

Andrzej Urbanowicz w zbiorach BWA.

Syntetyczna inteligencja - wprowadzenie. Wiesław Bartkowski.

Warsztaty z komiksu. Prowadzenie: Szymon Teluk.

Gry wideo a rzeczywistość. Spotkanie z Mirosławem Filiciakiem.